Fasadpersienner

Persiennerna för behagligt inomhusklimat

Fasadpersienner ger ett effektivt skydd mot solinstrålning – lamellerna avskärmar upp till 92 procent av solvärmen. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat i till exempel kontor, sjukhus och skolor. De går att få i flera färger – det gör det enkelt att hitta något som passar till just din fasad. Lameller finns i två bredder: 50 och 80 mm.

Garanti

Garantivillkor för privatpersoner 1. Persiennteamet Stockholm AB förbinder sig gentemot kunden att, snarast möjligt, avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller montage.