Kvarteret Uppfinnaren Servicearbeten

Januari 17, 2019

Rengöring av samtliga markiser har utförts på gamla patent och registreringsverket.

Rengöring av markiser i Kvarteret Uppfinnaren.