• Persiennteamet är experter på gardiner, markiser och persienner.

Nyheter

DesignSpace

Nu kan du skapa din egna solskyddslösning för dina olika rum i Nordic lights nya program DesignSpace. Utan att ladda ner något så funkar detta direkt i din webbläsare. Länken till DesignSpace: http://designspace.nordic-light.com/

Read more

Ny lag om barnsäkerhet

Den 4 september träder en ny lag i kraft gällande barnsäkra invändiga solskydd. Persiennteamets personal erhåller kontinuerlig utbildning och uppdatering gällande detta så att du kan känna dig lugn och säker med oss som leverantör. Läs om lagen i sin helhet…

Read more