• Persiennteamet är experter på gardiner, markiser och persienner.

Fasadpersienner

fasadpersienner
Persiennerna för behagligt inomhusklimat
Fasadpersienner ger ett effektivt skydd mot solinstrålning – lamellerna avskärmar upp till 92 procent av solvärmen. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat i till exempel kontor, sjukhus och skolor. De går att få i flera färger – det gör det enkelt att hitta något som passar till just din fasad. Lameller finns i två bredder: 50 och 80 mm.
fasadpersienner

Våra fasadpersienner